De uitbouw van Internet of Water

Internet of Water Flanders is een vierjarig onderzoeksproject. In de eerste twee jaren worden sensoren en meetsystemen ontwikkeld en getest. In 2022 en 2023 volgt dan de uitrol van het sensorennetwerk en de ontwikkeling van intelligente software.

Technologische ondersteuning via aanbestedingen

Internet of Water Flanders kan zijn ambities niet realiseren zonder de expertise en knowhow van gespecialiseerde toeleveranciers. In de komende tijd gaan we op zoek naar ondernemingen die ons kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling en de uitbouw.

We zoeken goede partners voor volgende aspecten : 

Productie en assemblage van de sensor: De sensor zal bestaan uit verschillende onderdelen. Deze dienen geproduceerd en daarna geassembleerd te worden tot een werkende sensor.

Installatie van de sensoren: De sensoren worden verspreid over Vlaanderen geïnstalleerd. Bij de uitrol van het sensorennetwerk zoeken we een toeleverancier die het consortium bij deze projectfase ondersteunt.

Onderhoud van de sensoren: Het sensorennetwerk dient ook onderhouden te worden. Van zodra de sensoren geïnstalleerd zijn, dienen op regelmatige tijdstippen onderhoudswerken uitgevoerd. Ook hiervoor zoeken we naar een gespecialiseerde partner ter ondersteuning.

Het Cloud platform: De data zullen naar een cloud platform gestuurd worden. Zowel de infrastructuur als het onderhoud van dit platform dient voorzien te worden.

Netwerkcommunicatie: De sensoren gaan gebruik maken van netwerkcommunicatieprotocollen. De vereisten voor de protocols zullen in de komende periode bepaald worden en vervolgens in de markt gezet.

In de loop van 2020 starten wij een aantal aanbestedingsdossiers* op en brengen deze naar de markt.

*Internet of Water Flanders en zijn partners zijn gebonden aan de regelgeving rond overheidsopdrachten.

Uitbouw van use cases met stakeholders

We betrekken de markt en haar belanghebbenden bij de uitwerking van mogelijke toepassingen van het in realtime meten van waterkwaliteitsindicatoren. Verzilting en lozingen in oppervlaktewater zijn reeds twee belangrijke use cases en op termijn wil men nog extra use cases uitwerken.

Om de interactie met het bedrijfsleven en verschillende waterbeheerders vorm te geven, organiseert het IoW Flanders-project bevragingen en stakeholderevenementen. Op basis daarvan krijgen de use cases een concrete invulling.

Door actieve deelname aan verschillende externe evenementen in binnen- en buitenland zal het project ook op regelmatige basis in gesprek gaan met diverse stakeholders. Bekijk onze kalender met de events waarop wij aanwezig zullen zijn, en schrijf in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de eigen Internet of Water Flanders events en stakeholder workshops.