Internet of Water Flanders

Vlaanderen schakelt een versnelling hoger in de aanpak van zijn wateruitdagingen.
Een fijnmazig en hoogfrequent sensorennetwerk over heel Vlaanderen vormt Internet of Water Flanders en gaat vanaf 2023 continu indicatoren van waterkwaliteit meten. Zo krijgen we een nog beter beeld van de waterkwaliteit. De permanente datastromen openen de weg voor slimme toepassingen.

Internet of Water

Vlaanderen schakelt een versnelling hoger in de aanpak van zijn wateruitdagingen. 2500 sensoren gaan de waterkwaliteit meten. Vanaf 2022 volgen we onze watervoorraden permanent op en wordt het beheer intelligent en dynamisch. Zo kunnen we onze waterreserves beter benutten.

Wat is Internet of Water Flanders?

Een netwerk van sensoren meet op specifiek gekozen locaties realtime kwaliteitsparameters voor diverse watersoorten.

Waarom Internet of Water voor Vlaanderen?

Vlaanderen is een waterschaarse regio. Internet of Water Flanders is een logische stap naar een geavanceerd en geoptimaliseerd watergebruik.  

De uitbouw van Internet of Water Flanders

Internet of Water Flanders gaat de dialoog aan met alle waterbeheerders in Vlaanderen en rekent voor zijn uitbouw op de steun van technologie- en dienstenleveranciers.

Internet of Water Flanders als deel van de oplossing

Internet of Water Flanders brengt betere oplossingen voor het waterbeheer in Vlaanderen. Zowel op de grote als kleine en lokale vraagstukken werpt Internet of Water Flanders een nieuw licht.

Dank je voor je inschrijving!