Waarom Internet of Water voor Vlaanderen?

Water is een schaars goed. Een duurzaam gebruik is noodzakelijk. Ook in Vlaanderen stellen zich op dat vlak heel wat uitdagingen: droogte, watervervuiling maar ook wateroverlast hebben een reële impact op ons leven.

De drinkwatervoorziening, natuur, landbouw, scheepvaart, industrie en recreatie staan onder druk in tijden van waterschaarste.

Bovendien is water cruciaal voor onze tewerkstelling. Eén op zes jobs in Vlaanderen bevindt zich in sectoren die afhangen van een goede watervoorziening tegen een redelijke prijs.

Klimatologen voorspellen dat zowel perioden van aanhoudende droogte als extreme regenbuien nog zullen toenemen door de klimaatverandering. Dat zal ons watersysteem verder op de proef stellen.

Onze watervoorraden dienen daarom zo optimaal mogelijk beheerd te worden. De realtime opvolging van nuttige indicatoren voor de waterkwaliteit en de combinatie met slimme algoritmes en hydrologische modellen die Internet of Water Flanders mogelijk maakt, zorgen voor een dynamischer en flexibeler waterbeheer.

In april 2019 maakte de Vlaamse regering via zijn Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) 9 miljoen euro vrij voor Internet of Water Flanders.