Partners

Internet of water Flanders is een samenwerking tussen imec, VITO, Vlakwa, VMM, De Watergroep en Aquafin, met de steun van het Agentschap voor Innovatie en Ondernemerschap (VLAIO).   

Aquafin werkt aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. We testen of de sensoren die nu ontwikkeld worden, ook in rioolwater hun werk kunnen doen. We onderzoeken mee de mogelijkheden om de data die ter beschikking komen, om te zetten in waardevolle informatie voor verschillende partners in het project.

DE WATERGROEP is met ruim 3,2 miljoen klanten in 177 gemeenten het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. We helpen gemeenten bij de uitbouw van hun rioleringsbeheer en maken water-op-maat voor de industrie. Samen met andere partners werken we aan innovatieve projecten om een robuuste en duurzame drinkwatervoorziening ook in de toekomst te kunnen garanderen. 

Onderzoek- en innovatiehub imec bouwt samen met de projectpartners een permanent sensorennetwerk van kleine, energiezuinige en draadloze waterkwaliteitssensoren. Deze innovatieve sensoren meten allerhande parameters in het water en sturen die informatie autonoom en real-time door. Binnen Internet of Water Flanders zorgt imec ook voor ondersteuning op vlak van IoT gateways en de opzet van de datacloud en de datamodellen.

VITO is een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. In Internet of Water Flanders ontwikkelt VITO de algoritmes en modellen die de waterkwaliteitsdata naar bruikbare informatie vertaalt voor de waterbeheerder, waterproducent, waterzuiveraar en andere belanghebbenden. VITO werkt ook mee aan de opzet van datamodellen en testen op de datadoorstroming in de IoT stack.

Het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) is een afdeling binnen de afdeling Water van VITO. Vlakwa werkt als accelerator voor innovatie in het waterdomein. Dat gebeurt via het opzetten van (internationale) samenwerkingsverbanden, stimulatie van kennisdeling en innovatiepromotie voor de Vlaamse waterwereld en het bedrijfsleven.  Als partner in Internet of Water Flanders staat Vlakwa in voor het stakeholder management en communicatie.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) houdt een vinger aan de pols van het Vlaamse leefmilieu. Met verschillende meetnetten brengen we de waterkwaliteit en de impact van verontreiniging  gedetailleerd in beeld.  Voor het Internet of Water Flanders project bepaalt de VMM mee de locaties  voor de sensoren en begeleidt daarnaast ook ontwikkeling van de sensoren. Aan de hand van haar mulitparametersondes wordt de kwaliteit van de Internet of Water Flanders sensoren getoetst. 

Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. VLAIO ondersteunt innovatie en ondernemerschap en draagt bij aan een gunstig ondernemersklimaat door ondernemingen financieel te ondersteunen via subsidies om te kunnen groeien, transformeren of innoveren. Daar hoort ook steun bij voor onderzoeks- & ontwikkellingsprojecten zoals Internet of Water Flanders.