Wat is Internet of Water Flanders?

Een netwerk van sensoren meet op specifiek gekozen locaties realtime kwaliteitsparameters voor diverse watersoorten.

Netwerk van sensoren

De kleine, energiezuinige en draadloze sensoren komen op gericht gekozen plaatsen in alle hoeken van Vlaanderen. De verzamelde meetgegevens worden permanent opgevolgd door de betrokken waterbeheerders. Dit laat hen toe indien nodig onmiddellijk gepaste maatregelen te nemen. 

De gegevensstromen van Internet of Water Flanders vullen de meetnetten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) aan. Daarin wordt al gewerkt met veldmetingen en multiparametersondes. De extra, realtime data van de IOW-sensoren bieden zo mogelijkheden voor nieuwe toepassingen en diensten.

Diverse watersoorten

Onze permanente watersensoren worden gericht verspreid over Vlaanderen. Zowel in oppervlaktewater, grondwater als afvalwater zullen de sensoren belangrijke indicatoren van de waterkwaliteit meten.

Meerdere kwaliteitsparameters

Imec’s vloeistofsensor staat centraal in de uitbouw van dit netwerk.  Deze sensor meet de zuurtegraad (pH), de zoutconcentratie (geleidbaarheid) en temperatuur.

De sensor zelf bestaat uit een silicium chip waarop verschillende sensorelementen worden aangebracht. De verwachte kosten per sensor liggen minstens 10 maal lager dan bij vergelijkbare sensoren.

Intelligente toepassingen

De grootschalige sensorinfrastructuur en permanente datastromen openen ongekende mogelijkheden voor intelligente toepassingen.

Innovatieve algoritmes en hydrologische modellen zullen de grote hoeveelheid gegevens verwerken om de verziltingsproblematiek en andere uitdagingen in ons watersysteem in realtime op te volgen. Tegelijk worden toekomstige evoluties beter voorspelbaar.  Zo ontstaat praktisch bruikbare beleidsinformatie voor een duurzamer waterbeleid.

Precies gekozen locaties

De sensoren komen in beken, rivieren en kanalen, maar ook in de ondergrond en bij afvalwaterstations

Deze locaties worden niet lukraak gekozen! Door de sensoren op precies gekozen locaties te plaatsen zullen lokale watergerelateerde problemen en uitdagingen beter aangepakt kunnen worden.

Ontdek hier meer over welke specifieke problemen aangepakt zullen worden.