In dialoog over de governance van een waterkwaliteitsmeetnetwerk

In de workshop governance op het stakeholderevent op 8 december 2022 werkten 70 deelnemers uit overheidsorganisaties, kennisinstellingen en industrie samen om te begrijpen hoe water data spaces van nut kunnen zijn voor de diverse wateruitdagingen, zoals waterschaarste, waterkwaliteit, watercirculariteit of overstromingsmitigatie.

Cruciaal bij deze uitdagingen is de nood om data veilig en betrouwbaar te delen. Daarnaast moet je ook denken aan datasoevereiniteit, -standaardisatie en -interoperabiliteit en het maken van wettelijke en commerciële afspraken rond (het delen van) waterdata. Water data spaces kunnen gedefinieerd worden als specifieke dataecosystemen, met een decentrale infrastructuur, die ervoor zorgen dat data op een automatische, betrouwbare, interoperabele en schaalbare manier kan gedeeld worden. In een data space komen we tot afgesproken mogelijkheden en regels om de data te delen en te beheren.

Vandaag verloopt datadeling tussen organisaties vaak relatief gefragmenteerd, met allerhande formats zoals Excel, CSV, TXT, XML of HTML-bestanden, maar ook via e-mail en eigen dashboards wordt data gedeeld. Tegelijk verwachten organisaties, zowel publiek als privaat, dat meer gestroomlijnde datadeling innovatieve toepassingen een boost kan geven. Het laat vlotte samenwerking toe binnen en tussen organisaties en het geeft bovendien dieper inzicht in het beleidsdomein water. Minder fragmentatie, meer data delen en data gemakkelijker vinden zijn de grootste troeven van data spaces.

Daarnaast dreven ook een aantal vragen naar het oppervlak. We maken een onderscheid tussen 1) governancevragen:

  • Hoe zullen water data spaces georganiseerd worden?
  • Hoe zullen de kosten gedragen worden?
  • Welke rol zullen de verschillende betrokken actoren hebben?

En 2) datageoriënteerde vragen:

  • Hoe kan de data kwaliteit gegarandeerd worden?
  • Hoe kan gezorgd worden voor een correcte interpretatie van data zonder extra werklast te leggen bij de aanbiedende organisatie?

Het is belangrijk om de technische infrastructuur van data spaces verder te onderzoeken en uit te bouwen. Dan kunnen we het concept in de praktijk te brengen voor relevante water use cases, en daarbij ook de belangrijke governance vraagstukken te beantwoorden. Het komende jaar plant Internet of Water Flanders nog een workshop om het governanceconcept concreet te maken binnen het project.

Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je dan in op de Internet of Water Flanders nieuwsbrief onderaan deze pagina, en volg het project op sociale media. De oproep wordt telkens gecommuniceerd worden via de projectnieuwsbrief, en LinkedIn en Twitter

Een overzicht van de presentaties tijdens de workshop vind je hier.