Slotevent: 4 jaar onderzoeksproject Internet of Water Flanders

We beleefden op 7 december het schitterend slotevent van het IoW-project in Brussel. Meer dan 120 bezoekers staken de koppen bij elkaar, geboeid door de realisaties, leerlessen en inzichten uit 4 jaar onderzoek naar de mogelijkheden van continue live data voor waterkwaliteit.

Wat leveren het sensornetwerk en zijn live data nu concreet op? Dat verkenden we onder de vakkundige leiding van moderator Jan Adriaenssens.


Mark Andries trapte het event af vanuit VLAIO, en reflecteerde over het verloop en de uitkomsten van het onderzoeks- en innovatieproject.

Daarna nam Nele Desmet ons mee op een helikoptervlucht over Vlaanderen om alle praktijktoepassingen van het meetnet te kaderen.

Maar hoe zit het nu met die praktijktoepassingen? Hoe worden ze verdergezet? Wat zijn de kosten en baten?Dat brachten Marleen Spiliers, Youri Amerlinck en Ward De Cooman in kaart voor:

  • Verzilting meten voor drinkwaterproductie
  • Impact van overstorten monitoren
  • Eerste live nitraatmetingen

Dan doken we in de technische aspecten: het IoT-dataplatform door Dimitri De Leye en de 2 applicaties verziltingsindicator en de IGOR-interpolatietool. door Nele Desmet. Na de pauze lichten Youri Amerlinck en Pieter De Graef toe wat de way forward is van het project Internet of Water Flanders.

We legden de dag neer met 2 experten die hun licht schijnen op het project.
🗣 Wim Audenaert had het in zijn key note over uitdagingen koppelen met innovatie
🗣 Professor Ann van Griensven besprak de facetten van waterkwaliteit meten van sensor tot oplossing

Bernard De Potter sloot af met een kijk op het project in het kader van digitaliseren om de waterkwaliteit te verbeteren.

Tijdens de netwerkmomenten gaven projectpartners op gerichte standen meer info over de thema’s: sensoren, online applicaties en het dataplatform.

Zoals gezegd: elk einde is een nieuw begin. En we hebben er het volste vertrouwen in dat de inzichten en leerlessen uit 4 jaar IoW verder zullen doorsijpelen in het waterlandschap, en dat ze nieuwe innovatiezaadjes zullen doen ontkiemen..

Heel graag tot een volgende keer!

imec, VITO, Vlaamse Milieumaatschappij, De Watergroep, Aquafin en Vlakwa; de projectpartners van Internet of Water Flanders