Multiparametersonde: grote broer van de IoT-sensoren

De ontwikkeling van de IoW-sensoren gaat gepaard met testing, kalibratie, verbetering, finetuning,… Multiparametersondes van de VMM hebben hierbij wat de rol van grote broer: niet alleen zijn ze groter en steviger, maar ze dienen ook als referentiepunt en rolmodel. En ze dagen de kleine broertjes af en toe uit! Maak kennis met de multiparametersondes van de VMM, en kom te weten hoe ze dit jaar een ecologische ramp in Vlaanderen hielpen voorkomen. 

Begin april dit jaar zorgde een dijkbreuk in het Franse Cambrai ervoor dat een grote hoeveelheid vuil in de Schelde terecht kwam. Een ecologische ramp dreigde, ook in Vlaanderen. Het hele visbestand in de Schelde was in gevaar. Met man en macht werd er dagenlang gewerkt en het lukte: een massale vissterfte werd voorkomen. Een hoofdrol in dit verhaal was weggelegd voor de multiparametersondes van de VMM.

Wat meten ze? 

Multiparametersondes meten standaard pH, zuurstofverzadiging, zuurstofgehalte, elektrische conductiviteit en temperatuur. Met behulp van geavanceerde multilysers kan er ook NO3- mee bepaald worden. Dergelijke MPS kunnen gekoppeld worden aan multisamplers zodat op een gepast moment, getriggerd door de MPS, een automatisch staal kan genomen worden. De data worden realtime doorgestuurd naar VMM.

Ward De Cooman (VMM): “De MPS worden in Vlaamse beken en rivieren gehangen om meer en beter zicht te krijgen op onze waterkwaliteit. We gebruiken ze ook om incidenten op te volgen gekoppeld aan een waarschuwing, zoals bij de vervuiling in april vanuit Frankrijk. MPS volgen het zuurstofgehalte op door elke 15 min een meting uit te voeren. Met die informatie konden hulpdiensten aangestuurd worden zodat 95% van het visbestand in de Bovenschelde tussen Spiere en Gent kon gered worden.” 

MPS als grote broer 

Ward De Cooman: “MPS leveren een schat aan data op. Je krijgt voortdurend nieuwe, accurate informatie binnen, zonder dat je per se ter plaatse moet gaan. Dat is een enorm voordeel bij milieu-incidenten bijvoorbeeld. Hoewel het belangrijk blijft om schepstalen te nemen en veldmetingen uit te voeren om de eventuele milieuschade in kaart te brengen, zetten we hierbij nu ook MPS in. Die zijn gekoppeld aan dataloggers  en modems zodat, ook na de diensturen en tijdens verlofperiodes, mogelijke incidenten efficiënter kunnen vastgesteld worden.” 

“Door die continue stroom aan accurate informatie en data, bieden MPS daarom ook ideale referentiewaarden om de te ontwikkelen IoT-sensoren te kalibreren en de robuustheid van de nieuwe sensoren in extreme omstandigheden te testen. Mede Door deze IoT-technologie zal het mogelijk worden om snellere en bredere info over onze waterlopen te verkrijgen en zo het waterbeheer  te optimaliseren.”