Sensoren brengen verzilting van Zeekanaal Gent-Terneuzen realtime in beeld

Geen haven zonder water. En hoe beter het met dat water gesteld is, hoe beter de haven daarbij vaart. Daarom volgen we in Internet of Water Flanders met sensoren de waterkwaliteit op in het Zeekanaal Gent-Terneuzen. Voor North Sea Port is dat om meer dan één reden van groot belang. 

Webp.net-resizeimage (1)

Als verkeersader voor zee- en binnenvaartschepen vervult het Zeekanaal Gent-Terneuzen al een uitgesproken economische functie. Daarnaast is het ook een bron van koel- en proceswater voor de industrie.

Maar daar houdt de rol van de vaarweg niet op. Natuurontwikkeling en biodiversiteit, een goede leefomgeving, duurzame watervoorziening en efficiënt beheer voor de ruimere regio worden in het huidige en toekomstige beheer van het Zeekanaal steeds belangrijker. Kwaliteit én kwantiteit van het water zijn in dit alles cruciale factoren. North Sea Port zet als toegangspoort in op een bestendig en integraal watersysteem, met een optimaal waterbeheer aan de basis.

Verzilting nefast voor waterkwaliteit en infrastructuur

De samenwerking met het Internet of Water Flanders project (IoW) versterkt die duurzaamheidsinspanningen. IoW rolt een sensornetwerk uit om de waterkwaliteit op te volgen voor verschillende toepassingen waaronder verzilting, lozingen en overstorten. 

Het havengebied van North Sea Port is één van de toepassingsgebieden waar de sensoren ingezet worden om verzilting op te volgen in tijd en ruimte. Op vier locaties langs het Zeekanaal Gent-Terneuzen zijn sensoren geplaatst. Het gaat om het Grootdok en het Rodenhuizedok nabij Gent en de Autrichehaven en de Zevenaarhaven nabij Terneuzen.

Naast het belang van een goede waterkwaliteit in het havengebied, levert meer doorgedreven opvolging van de verzilting met sensorische metingen voor North Sea Port ook baten voor infrastructuurbeheer. Verzilting heeft een namelijk negatieve impact op de infrastructuur in het havengebied omdat zout stalen en houten constructies zoals kades en funderingspalen aantast.

De sensoren van het Internet of Water Flanders project kunnen dus bijdragen tot beter en meer toekomstbestendig assetmanagement in het kanaal Gent-Terneuzen en de aansluitende dokken.

Validatiemeting van de sensoren aan de Autrichehaven van Kanaal Gent-Terneuzen

Veranderingen voorspellen in verzilt water

De sensoren leveren data die de verzilting continu in tijd en ruimte in beeld brengen. De meetgegevens zijn live beschikbaar voor opvolging, evaluatie en eventueel alarmering. Bovendien worden ze door projectpartner VITO geïnterpreteerd en geanalyseerd met modellen die de dynamiek van het verzilte water nabootsen en voorspellen. Op die manier kunnen we nog meer relevante inzichten verstrekken over de verziltingstoestand en –dynamiek aan de gebruikers en beheerders van het Zeekanaal Gent-Terneuzen.

Lees in dit artikel voor welke andere toepassingen we de 40 nieuwe sensoren op 50 nieuwe locaties plaatsten!

Verzilting opvolgen in het Kanaal Gent-Terneuzen is niet de enige use case die we uittesten in het project.