Digitale data zorgen voor efficiënter rioolbeheer

Kurkdroge bodems en hevige piekbuien met veel water op korte tijd, het wordt stilaan het nieuwe weerbeeld in Vlaanderen. Er is dus dringend nood aan technologieën voor slimme wateroplossingen die we kunnen inzetten tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat is exact wat Internet of Water Flanders beoogt. Aquafin is één van de partners in dit onderzoeksproject en wil door de plaatsing van sensoren op zuiveringsinstallaties en pompstations het rioolsysteem efficiënter beheren en zo beter inspelen op hevige buien en droogteperiodes.

Youri Amerlinck, projectmanager Internet of Water Flanders bij Aquafin, vertelt over de uitdagingen en het intern teamwork binnen het project. 

Youri is verantwoordelijk voor de technische invulling van het project.
Dat betekent dat hij pilootstudies definieert en zorgt dat de sensoren geïnstalleerd worden op de zuiveringsinfrastructuur van Aquafin

“Door correcte analyses uit te voeren vermijden we nutteloze verplaatsingen en wordt de werktijd efficiënt ingevuld.”

“In een eerste fase willen we de toepasbaarheid van de sensoren in afvalwater testen. Op de RWZI van Aartselaar en Bilzen en in een pompstation in Boezinge werden al sensoren geplaatst. Afvalwater is corrosief, de sensoren krijgen het er hard te verduren. In de eerste plaats is een goed onderhoud dan belangrijk. Hiervoor kunnen we rekenen op de operationele en technische medewerkers van de installatie. Hun jarenlange ervaring en praktijk kennis zijn hierbij van onschatbare waarde. We zijn er echter van overtuigd dat de sensoren op termijn ook voor hen een meerwaarde in hun job zullen betekenen. Door correcte analyses uit te voeren vermijden we nutteloze verplaatsingen en wordt de werktijd efficiënt ingevuld. Hiervoor hebben we data nodig en hoe meer data we hebben, hoe grondiger we kunnen analyseren.”

Eerste sensor aan het inkomende afvalwater op de zuiveringsinstallatie in Aartselaar.

Overkoepelend werken

Naast de operationele teams zijn nog andere interne diensten betrokken bij dit omvangrijke project. “De afdeling Digital bijvoorbeeld. Dit project gaat niet enkel over sensoren maar ook over de informatiestructuur rond Big Data en Internet of Things. Hun input en expertise is erg waardevol. Dit project inspireert hen ook voor andere onderzoeksprojecten in een gelijkaardig kader. Tot slot geven ook gebiedsingenieurs en teamcoördinatoren van de operationele teams hun advies over locaties waar we de sensoren best plaatsen.”

“We zoeken synergieën tussen verschillende werkgroepen en proberen vroegtijdig problemen op te sporen en op te lossen. Ik hou van de technische uitdaging.”

“Het overkoepelende werk intern, maar ook de interactie met externe partners uit de waterwereld vind ik boeiend. Met hen volg ik het dagelijks management van het project mee op vanuit de operations meeting. We zoeken synergieën tussen verschillende werkgroepen en proberen vroegtijdig problemen op te sporen en op te lossen. Ik hou wel van de technische uitdaging. Om bepaalde beslissingen te nemen heb je veel data nodig en dat is vaak een hele zoektocht. Er zijn veel ideeën maar de praktische uitvoering is niet altijd haalbaar. Het is dus sturen en bijsturen. Het is een onderzoeksproject, dus zulke obstakels horen erbij. Maar ik ervaar veel goodwill bij de verschillende partijen om oplossingen te zoeken en te vinden.”

Uitdagingen voor de toekomst

“Ik zie twee grote uitdagingen voor de toekomst. Ten eerste: een doordachte strategie ontwikkelen om onze sensoren op de meest efficiënte locaties te plaatsen. Al zal dit nooit in steen gebeiteld staan en blijven evolueren in functie van o.a. veranderende infrastructuur en vereisten. Ten tweede: de governance na het project. Welke partij gaat het dataplatform draaiende houden, wat is het voordeel voor Aquafin, wat brengt het op en hoe past het binnen onze IoT-strategie? Straffe uitdagingen waar we met alle partners onze tanden inzetten. Internet of Water Flanders zal de basis vormen van een uniek en intelligent waterbeheersysteem, dat is zeker!”