Verziltingsindicator: Hoe evolueert verzilting in waterlopen?

Stijgende temperaturen en droog weer zorgen voor meer verziltingsproblemen in onze kust- en poldergebieden. Met sensormetingen van geleidbaarheid kunnen we die verziltingsprocessen in kaart brengen en opvolgen. Maar data zeggen vaak niet alles. Pas door die te verwerken in applicaties, kunnen we de verzamelde informatie ook op een slimme manier beoordelen. Bovendien tonen applicaties de evolutie van verzilting in tijd en ruimte. Dat maakt opvolging, evaluatie en waarschuwing mogelijk.

De verziltingsindicator is nu online beschikbaar.

Hoe gingen we te werk?

Voor de Vlaamse kust- en poldergebieden werden deze metingen uitgevoerd:

  • Langdurige reeksen (> 10 jaar) van laagfrequente zoutgehaltemetingen op schepstalen (bv. maandelijks of tweewekelijks)
  • Hoogfrequente geleidbaarheidsmetingen van sensoren sinds 2020

Op basis van de mix van beschikbare schepstaalmetingen en sensordata werd een verziltingsstatus- en trendindicator ontwikkeld. Die geeft onderbouwde inzichten aan waterbeheerders om de verziltings- en droogtesituatie te evalueren in de kust- en poldergebieden van het IJzerbekken en de Brugse Polders.

Evaluatie van status en trend van verzilting in het IJzerbekken.

Hoe werkt het?

De verziltingstoestand wordt bepaald op basis van locatiespecifieke drempelwaarden. Die zijn afgeleid van de beschikbare historische gegevens. Hierbij worden het 75ste en 95ste percentiel toegepast als drempels om onderscheid te maken tussen normale toestand (<75P), droogterisico (>75P en <95P), en ernstig droogterisico (>95P).

De hoogfrequente sensordata laten toe om naast de status, ook de trend van de verzilting mee te nemen. De trend wordt bepaald op basis van de sensormetingen van de huidige week en de vorige week. Die metingen zijn genormaliseerd door het 10e en 90e percentiel van de beschikbare historische gegevens voor de gegeven locatie. Dankzij normalisatie kan de verziltingsindicator rekening houden met locatiespecifieke variabiliteit en dynamiek.

Berekening van de verziltingstrend op basis van sensorische metingen van geleidbaarheid.

Deze dataverwerkingsstroom zit in een online applicatie voor waterbeheerders: de verziltingsindicator. In de webtool worden de status- en trendevaluatie regelmatig geüpdatet en kun je beide indicatoren raadplegen op kaarten en in grafieken.