Waar staat Internet of Water Flanders bij de tweede helft van het project?

Tot nu toe: sensorontwikkeling, testen en uitrol

We zijn intussen voorbij de helft van het Internet of Water Flanders project en hebben al heel wat watertjes doorzwommen. 

De afgelopen periode boekten we vooruitgang in de verdere ontwikkeling van het water quality monitoring device (WQMD), de sensor die projectpartner imec ontwikkelt. Meer bepaald werkten we verder aan de verschillende versies van de sensor, waarbij er stelselmatig kenmerken en parameters worden toegevoegd. Verschillende versies van de sensor worden momenteel op het terrein getest en vormen de basis voor verdere opschaling in latere fase van het project.

De afgelopen maanden rolden we ook een pilootnetwerk uit van een vijftigtal referentiesensoren voor specifieke use cases rond:

  • Verzilting en waterverdeling
  • Waterinname voor drinkwaterproductie
  • Effecten van overstorten en puntlozingen op oppervlaktewater
  • Zoutwaterintrusie in havengebieden

De referentiesensoren gelden als benchmark voor de sensoren die we in het project zelf ontwikkelen (WQMD’s) en leveren waardevolle data voor de use cases.

Waarvoor worden de gegevens van de waterkwaliteitsmetingen nu al gebruikt?

Ontdek de toepassingen van de 70 sensoren in het pilootnetwerk in dit artikel!

Wat staat er nog te gebeuren?

De aandacht in de volgende periode gaat uit naar:

  • Verder testen met nieuwe versies van de imec-sensor
  • Opschaling naar de volgende batch voorbereiden
  • Vereisten verzamelen voor een operationeel platform, met als onderdeel een IoT-infrastructuur
  • Toepassingen en datagedreven modellen uitwerken om waterbeleid te ondersteunen

Een belangrijk aspect in de verdere governance is de total cost of ownership (TCO) bepalen van een sensornetwerk, op basis van de ervaringen met ontwikkelingskosten voor de sensor, installatie- en onderhoudskosten uit de voorgaande fasen van het project. Met de partners gaan we ook dieper in op de baten van een sensornetwerk voor de verschillende toepassingen. Een overzicht van kosten en baten zal bijdragen aan beslissingen over verdere operationalisering van het Internet of Water Flanders project.

Waarover ging het Internet of Water Flanders project ook alweer?

Fris je geheugen op met het animatiefilmpje!