Hoe ontsluiten we de berg data die IoW Flanders gaat opleveren?

In Internet of Water Flanders onderzoeken we niet alleen hoe we sensoren kunnen inzetten voor wateronderzoek. We willen ook weten hoe we die massa aan data efficiënt kunnen ontsluiten. De eerste stappen zijn er al met de datavisualisatie en ontsluiting van IoW-sensordata via Waterinfo.be. Maar ondertussen wordt er ook achter de schermen hard gewerkt aan een heus Internet of Things (IoT)-platform, zodat in de nabije toekomst iedereen met de open data zelf aan de slag kan.

Wat is een IoT-platform?

Een IoT-platform verbindt een netwerk van sensoren en andere apparaten. Zo wordt het verzamelen en uitwisselen van gegevens gemakkelijker en krijgen ontwikkelaars de mogelijkheid om softwaretoepassingen te bouwen met de sensordata.

Schematisch overzicht van IoT-platform van sensor tot applicatie.

Fasering van het project

Het bestaande IoT-platform van imec is het vertrekpunt voor het nieuwe IoT-platform dat Internet of Water Flanders zal gebruiken. Het platform is ondertussen gemigreerd naar de servers van de Vlaamse Milieumaatschappij, en werden optimalisaties doorgevoerd. Ondertussen draait het platform stabiel en is de voorbereiding gestart voor het TO BE platform (= wat het moet worden).

Voor de uitwerking van het TO BE platform worden volgende aspecten verder geanalyseerd:

  • Datamigratie naar een nieuwe datastandaard (NGSI-LD)
  • Implementatie van een nieuwe grafische interface (GUI) die het beheer van de sensoren en aansluiten van nieuwe sensoren optimaliseert
  • Verder uitbouwen van een “fail safe” of buffermechanisme voor de verwerking van sensordata. Dat moet ervoor zorgen dat de data opnieuw verwerkt wordt als de eerste poging mislukt.
  • Implementeren van authenticatie en autorisatie

Deze zomer buigen de IoW-partners zich eerst zelf over die verschillende vraagstukken. In het najaar zullen daarna de verschillende stakeholders de kans krijgen om input te geven voor het nieuwe IoT-platform.

Internet of Water Flanders steekt andere projecten aan

Naast Internet of Water Flanders zijn er ook nog heel wat andere partijen op zoek naar oplossingen om data slim te kunnen delen, publiceren en hergebruiken. Zo wordt op basis van het IoW-platform samengewerkt met het Vlaamse Sensor Data Space-project (VSDS) aan een ‘proof of concept’ waarbij de IoW-sensordata gemapt wordt op de LDES standaard. Deze standaard laat toe om data van verschillende bronnen met elkaar te linken en zo betere inzichten te verkrijgen.

Internet of Water Flanders komt ook aan bod in de podcast over data en digitalisering vanuit de CIW-platformwerking, waar Joris Vanderschrick van imec en Annelies De Craene van digitaal Vlaanderen in gesprek gaan.