Internet of Water Flanders brengt samenwerking tussen wateractoren naar een nieuw niveau

Internet of Water Flanders is een grootschalig onderzoeksproject dat kennisinstellingen en belangrijke spelers in de Vlaamse waterwereld op een ongekend intensieve manier laat samenwerken. Naast de concrete projectdoelstellingen is dit een belangrijke meerwaarde op lange termijn.

 Bernard De Potter (VMM): “Iedereen binnen de waterwereld heeft altijd de mond vol van de nood aan samenwerking. Ondanks de goede wil die er ongetwijfeld is, is dat niet zo makkelijk op een gestructureerde manier tot stand te brengen. Door partners te zijn in Internet of Water Flanders kunnen VITO, imec, De Watergroep, Aquafin, VMM en Vlakwa dit op een duurzame en structurele manier realiseren.

“Pas wanneer je samen aan iets werkt met concrete doelen worden er echt stevige samenwerkingen gesmeed.”

Vandaag kunnen we zeggen dat die samenwerking vaak uitdagend is gebleken, maar er wordt hier wel iets uitgebouwd dat op lange termijn – ook na het einde van het project – zal blijven standhouden. Het is mijn hoop, maar ook mijn overtuiging, dat de partners elkaar ook na het project makkelijker zullen aanspreken over hun uitdagingen en ook nieuwe samenwerkingen op touw zullen zetten.”

Koen Triangle (imec City of Things): “Het is onze missie om openbare besturen te helpen bij de ontwikkeling van IoT-applicaties voor diverse beleidsdomeinen. Met Internet of Water Flanders kregen we een unieke kans om onze technologie en knowhow te ontplooien en nieuwe inzichten te verwerven in de specifieke noden van deze sector. Een dergelijk meetnetwerk bestaat ook niet op internationale schaal. Wij kijken ook met spanning uit naar de governance die de partners zullen uitbouwen wanneer het meetnetwerk dagelijks data genereert.”

Piet Seuntjens (VITO): “We zijn er in Vlaanderen in het verleden nooit in geslaagd om al deze partijen samen te brengen voor een project van dergelijke omvang. Dat is voor elke partner een uitdaging en gaat zeker niet vanzelf. Dit project moet ook (bedrijfs)culturele barrières overwinnen. Uit verschillende studies over technologische innovatie is trouwens al gebleken dat die culturele barrières technologische innovatie vaak belemmeren. Dat een duurzame samenwerking tijd vraagt, blijkt ook bij Internet of Water Flanders. Maar na verloop van tijd krijg je ook heel wat terug voor de geleverde inspanningen.”

Bernard De Potter (VMM): “Water staat alsmaar centraler in het maatschappelijk debat en het beleid. Een platform dat al de stakeholders van bruikbare informatie voor hun uitdagingen voorziet gaat grote vruchten afwerpen. Maar de weg is lang en niet makkelijk.”

 “Samenwerking tussen onderzoekers, overheden en bedrijven blijkt essentieel om expertise op te bouwen die zorgt voor internationale uitstraling.”

Bastiaan Notebaert (Vlakwa): “Internet of Water Flanders biedt ons dankzij die samenwerking de kans om Vlaanderen op de kaart zetten als een bijzondere waterkennisregio. Dit project straalt af op het imago van de Vlaamse waterexpertise, onze knowhow en onze innovatieve producten.”