Opzet experimentele IoT-structuur voor Internet of Water Flanders

Om tot een effectief Internet of Water Flanders te komen dat alle mogelijkheden van de sensordata maximaal exploiteert, is een goede IoTarchitectuur essentieel. De afgelopen tijd zetten we een experimenteel platform op dat de eerste datastromen van de experimentele sensoren verzamelt in een data cloud.

De architectuur voor de end-to-end data transfer (van sensor tot data cloud) werd geïmplementeerd in een experimenteel platform en volgt gedefinieerde standaarden en datamodellen. Diezelfde architectuur verwerkt ook de gegevens die afkomstig zijn van de referentiesensoren.

Kalibratie en validatie

Beide datastromen worden geëvalueerd en vanzelfsprekend zijn de gegevens van de  referentiesensoren hiervoor essentieel.

De onderzoekers van Internet of Water Flanders besteden nauwgezet aandacht aan het verzorgen van een kwaliteitsvolle datastroom, met behulp van de bijhorende algoritmes voor kalibratie en
validatie.

Voor kalibratie gaat het er om de infostroom van de sensoren goed te interpreteren door te vergelijken met wat de referentiesensoren meten en vervolgens beter af te stemmen.

Voor de validatie wordt een slimme herkenning ontwikkeld die detecteert wanneer er foute
metingen binnenkomen.