Naar een meer decentrale waterzuivering en lokaal afvalwater- en hemelwaterhergebruik

In de waterwereld is de voorbije jaren het bewustzijn gegroeid dat onze afvalwaterzuivering en drinkwaterproductie te centraal georganiseerd is. Meer aandacht voor decentrale oplossingen zullen ons weerbaarder maken in tijden van droogte en waterschaarste. De ideale oplossing zou een mix worden van centrale en decentrale systemen. Bij die evolutie kunnen het meetnetwerk en de data van Internet of Water Flanders een heel nuttige rol spelen.

 

Bert De Winter (De Watergroep): “Ons watersysteem is vandaag sterk gecentraliseerd. Er wordt echter meer en meer gekeken om tot een zogenaamd hybride watermodel te komen van centrale en decentrale afvalwaterzuivering en drinkwaterproductie.

De Vlaamse gemeenten zijn ondertussen ook verplicht om hemelwaterplannen op te stellen, dat was initieel bedoeld om wateroverlast bij hevige regenbuien te voorkomen. Ondertussen verwacht men een bredere benadering: als je dan toch buffering dient te voorzien voor hemelwater, dan wordt ook hemelwatergebruik voor gezinnen of voor industriële gebruikers mogelijk. Het realtime digitaal meetnetwerk van Internet of Water Flanders lijkt een ideale ondersteuning om de kwaliteit van dat water op te volgen. Dat biedt dan weer de kans om ook flexibel het beste gebruik van dat water te kiezen. Daarom werken we ook aan toepassingen waarin we dat hemelwater behandelen en leveren aan gebruikers op een lokaal bedrijventerrein.

Marjolein Weemaes (Aquafin): “Ook wij zien mooie kansen voor hergebruik van gezuiverd afvalwater. Sowieso is afvalwaterhergebruik altijd heel lokaal. We kunnen in bepaalde gebieden alle stakeholders samenbrengen en kijken wie er over gezuiverd afvalwater beschikt en welke mogelijke hergebruikers er zijn.”

“Het principe is simpel, maar om dat objectief, veilig en efficiënt op te zetten heb je nood aan veel en actuele informatie over hoeveelheden en kwaliteit. Die informatie zal Internet of Water Flanders ons kunnen bezorgen.”