Internet of Water Flanders in dialoog met Vlaamse stakeholders over verzilting in Vlaanderen

Op 6 maart 2020 organiseerde Internet of Water Flanders een workshop in Brugge rond de problematiek van verzilting in Vlaanderen. Meer dan 30 stakeholders uit Vlaanderen wisselden hun kennis, belangen en noden uit. Doel: het ontwikkelen van een belangrijke use case voor Internet of Water Flanders: verzilting.

Polders en havengebieden

Verzilting is één van de grote wateruitdagingen waar onze regio mee kampt. Internet of Water Flanders (IoW Flanders) zal applicaties ontwikkelen op basis van realtime monitoring die beter geïnformeerde beheersbeslissingen mogelijk maken. We focussen op verzilting van oppervlakte- en grondwater, en dit zowel in de kustregio (polders) als in het binnenland (Gentse haven en kanaalzone en het havengebied in Antwerpen).

Dialoog en uitwisseling

Stakeholders die geconfronteerd worden met de verziltingsproblematiek als waterbeheerder, watergebruiker of expertisecentrum werden voor de workshop uitgenodigd om mee na te denken over hoe het project een oplossing kan bieden voor hun specifieke uitdagingen. Een goede dialoog tussen projectpartners en stakeholders is daarbij cruciaal. Zo kunnen de mogelijkheden van de Internet of Water Flanders technologie optimaal gekoppeld worden aan de diverse noden van de stakeholders.

De projectpartners startten de workshop met een overzicht van de geboekte vooruitgang, gevolgd door een algemene toelichting over use cases van de IoW projectpartners: verzilting en overstorten.

Na de lunch volgde een brainstorm waarin de deelnemers hun specifieke verziltingsproblematiek  aankaartten en ook aangaven hoe de IoW Flanders sensoren kunnen bijdragen aan een oplossing. Daarbij bleek duidelijk dat verzilting in de polders een bedreiging vormt voor zowel landbouw als natuur en dat de impact van verzilting op watergebruikende bedrijven in de havens van Gent (North Sea Port) en Antwerpen niet uit het oog verloren mag worden.

Ook bleek dat de nood aan realtime data daarbij groot is en dat de dataverwerking van Internet of Water Flanders moet focussen op alarmmeldingen (met het bepalen van de beste ‘triggers’) en systeemanalyses.

In het laatste deel van de workshop gaven een aantal deelnemende stakeholders een pitch presentatie over hun verziltingscase:

  • Natuurpunt Uitkerkse Polder
  • Haven van Antwerpen over verzilting in het havengebied
  • UGent over de problematiek rond het kanaal Gent-Terneuzen
  • UGent en KUlak over het in kaart brengen van de verzilting in de kustregio
  • VLM over het raamakkoord ‘Oudlandpolder’.

Nuttige informatie bij locatiekeuze

Het IoW Flanders projectconsortium zal de waardevolle informatie uit de workshop gebruiken bij het bepalen van de zones en locaties waar de sensoren zullen geplaatst worden. De stakeholders zullen verder betrokken worden bij de definitieve locatiekeuze en bij de definitie van de applicaties en hun vereisten.