Zee aan metingen wordt bruikbare informatie voor duurzaam waterbeheer

De technologie laat ons toe om op grote schaal real-time gegevens over waterkwaliteit en waterkwantiteit te verzamelen. Sensornetwerken kunnen we uitrusten met compacte, kosteneffectieve en energiezuinige sensoren. Die genereren datastromen die nuttig zijn voor live monitoring.

Hoewel een grote hoeveelheid data ook groot potentieel heeft, verdwaal je gemakkelijk in de zee van metingen. Aangepaste dataverwerking en gerichte tools om sensormetingen te vertalen naar behapbare acties zijn daarom van onmiskenbaar belang. Zo kunnen waterbeheerder de waardevolle gegevens ten volle benutten om tijdig op de juiste knoppen te drukken!

In Internet of Water Flanders ontwikkelt projectpartner VITO onder meer methodes en tools om sensorische waterkwaliteitsmetingen te verwerken voor de toepassingen verzilting en riooloverstorten. Die transformeren de stroom van meetgegevens in gerichte informatie voor waterbeheer en -beleid.

Welke toepassingen zijn al ontwikkeld?